lgd logo

Informacja o prowadzonym naborze wniosków – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków:
od 28.11.2019 r. do 11.12.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Stowarzyszenia:
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady
ul. 1000-lecia 1
38-600 Lesko
tel/fax 13 469 62 03
e-mail: