Awaria ujęcia wody

Informujemy, że w związku z dzisiejszą awarią (06-11-2019 r.) mieszkańcy Jabłonek i Kołonic mogą mieć problemy z dostępem do wody bieżącej.

Planowany czas usunięcia awarii: 06-11-2019 r. godz 19:00.