Koła Gospodyń Wiejskich wnioskują o blisko 25 mln zł

Od maja do końca września Koła Gospodyń Wiejskich złożyły do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wnioski na blisko 24,8 mln zł pomocy finansowej przeznaczonej na rozwój ich działalności. Tylko we wrześniu koła
wnioskowały do ARiMR o prawie 1,5 mln zł. W województwie podkarpackim gospodynie zrzeszone w kołach złożyły 614
wniosków na ponad 2 mln zł.

Nabór wniosków rozpoczął się 7 maja i będzie trwał do 31 października 2019 r.

Wysokość pomocy dla koła zależy od liczby jego członków i wynosi:
3 tys. zł – dla koła liczącego do 30 członków,
4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków,
5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

O wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, mogą ubiegać się koła zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń
Wiejskich prowadzonym właśnie przez Agencję. Obecnie figuruje w nim blisko 8 tysięcy kół z całej Polski.
Na dofinansowanie działalności kół i ich rozwój w 2019 r. zarezerwowano w budżecie 40 mln zł.
Wnioski do końca października przyjmują biura powiatowe ARiMR.”