Wizyta gości z Czech w Gminie Baligród

W dniu 8 października br. w Gminie Baligród gościła delegacja z Czech. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy. Podczas tego pierwszego spotkania Wójt Gminy Baligród Robert Stępień, zaprosił gości do Szkoły Podstawowej w Baligrodzie, gdzie mieli okazję zapoznać się z ogólnymi zasadami funkcjonowania placówki. Goście zadawali wiele pytań i jednocześnie opowiadali o swoich doświadczeniach. Wizyta okazała się doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń w zakresie prowadzenia placówek oświatowych.

Zarówno gospodarze jak i goście rozstali się w miłej i przyjaznej atmosferze, z deklaracją na zacieśnianie wzajemnych kontaktów i współpracy.