Delegacja z Gminy Baligród z wizytą na Ukrainie

W dniu 24 września br. delegacja w osobach: Robert Stępień Wójt Gminy Baligród, Mariusz Hebda Sekretarz Urzędu Gminy w Baligrodzie, Dorota Sarzyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie, Jolanta Szpot Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Baligrodzie, była z wizytą w Terlo na Ukrainie. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy partnerskiej w dziedzinie edukacji i szkolnictwa.