Konferencja zorganizowana przez Prezydenta RP

18 września br. w Boguchwale odbyła się konferencja zorganizowana przez Kancelarię  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w której uczestniczył Robert Stępień Wójt Gminy Baligród. W wydarzeniu brali udział reprezentanci następujących Ministerstw: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, Infrastruktury, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Inwestycji i Rozwoju, Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Zdrowia, Sportu i Turystyki.

Podczas konferencji przedstawiciele poszczególnych ministerstw prezentowali wdrażane aktualnie programy  pomocowe i  działania służące poprawie jakości życia na obszarach wiejskich oraz zadania do realizacji w perspektywie dwudziestu lat. Zaprezentowano taż realizowane inwestycje, finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach wyrównywanie szans mieszkańców miast i wsi.   Samorządowcy uczestniczący w tym wydarzeniu mieli okazję do skonsultowania swoich pomysłów i problemów z przedstawicielami resortów.  Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń dotyczących aktywizacji społeczności wiejskiej oraz do zaprezentowania na forum ogólnym oczekiwań mieszkańców wsi z perspektywy lokalnego samorządu.