Konsultacje dla mieszkańców Gminy Baligród dotyczące Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Baligród zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Podczas dyżuru mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym w szczególności na temat ogłoszonego konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP skierowanego do przedsiębiorców z Bieszczad.
Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantami Funduszy Europejskich.
Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 17 września 2019 r. (wtorek) w godzinach od 12:00 do 14:30 na parkingu przy Urzędzie Gminy w Baligrodzie, Plac Wolności 13
Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Zapraszamy również do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sanoku.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Rynek 18, 38-500 Sanok
tel. 798 771 215, 798 771 640

www.fundusze.podkarpackie.pl