lgd logo

Informacja o prowadzonym naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
(Przedsięwzięcie 1.3.2)

Termin składania wniosków:
od 16.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Stowarzyszenia:
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady
ul. 1000-lecia 1
38-600 Lesko
tel/fax 13 469 62 03
e-mail:

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Informacja 481 KB