Stowarzyszenie KGW w Zahoczewiu zaprasza

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zahoczewiu zaprasza mieszkańców Gminy Baligród do wspólnej realizacji inicjatywy: pt. „Poszukiwacze kulinarnych skarbów współfinansowanej ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.