Wydzierżaw swoją działkę

W związku z planowanym rozwojem branży odnawialnych źródeł energii (OZE) Firma Arenella wydzierżawi tereny pod budowę farm fotowoltaicznych. 

Załączniki