Prośba o racjonalne korzystanie z wody

W związku z długotrwałym brakiem opadów deszczu znacznie obniżył się poziom wody na potoku w Kołonicach, dlatego też Wójt Gminy Baligród zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych o oszczędne korzystanie z wody dostarczanej z ujęcia wody w Kołonicach oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych przydomowych ogródków, trawników, napełniania basenów i mycia samochodów.

Pobór wody do napełniania basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie braknie jej do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach domowych. Jeszcze raz bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

Jednocześnie informuję, że w przypadku dalszego braku opadów atmosferycznych mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Prośba_o_racjonalne_korzystanie _z_wody 372 KB