Informacja o rewitalizacji

W dniu 3.07.2019 Urząd Gminy w Baligrodzie otrzymał papierową wersję umowy „Rewitalizacja Centrum Baligrodu”.