Informacja

Urząd Gminy w Baligrodzie  informuje, że w terminie do dnia 30.06.2019 r. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na okres kadencji 2020 – 2023.
Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, że Rada Gminy w Baligrodzie dokona wyboru:

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydziału Pracy.