GOPS – Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. (środa) w budynku remizy strażackiej będzie wydawana żywność w Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.
Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć – 1056 zł.
Dochód osoby samotnej – 1402 zł.

Godziny wydawania żywności: 9:00-14:00