XVII Festyn Rodzinny w Mchawie

W niedzielę 2 czerwca br. w pięknej słonecznej pogodzie odbył się XVII Festyn Rodzinny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mchawie. Współorganizatorami festynu byli: Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Rada Rodziców,   a zorganizowany został z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Matki i Ojca. Festyn otworzyli: Czesław Gawłowski – Prezes stowarzyszenia i Krystyna Janków – Dyrektor Szkoły. Na wstępie uczniowie zaprezentowali wspaniały występ okolicznościowy oraz współczesną humorystyczną wersję przedstawienia „Czerwony Kapturek”. Było dużo rozrywki i relaksu.

Szkoła przygotowała ciekawe gry, zabawy i rozgrywki sportowo-sprawnościowe. Było też Wesołe Miasteczko (duża zjeżdżalnia i zamek) , które było bezpłatne dla dzieci przez cały czas trwania festynu oraz stoisko z zabawkami.

Szkoła i Rada Rodziców ufundowali poczęstunek dla mieszkańców i gości, cukiernia „Vivaldii” lody a Koło Gospodyń Wiejskich popcorn i watę cukrową dla dzieci.

W trakcie festynu przygrywał zespół muzyczny „KOKO” z Leska. Pod wieczór odbyło się wspólne pieczenie kiełbasy, a następnie zabawa taneczna pod gwiazdami. Festyn prowadziła Renata Frankowska-Kapuścińska, panowała wspaniała atmosfera, każdy coś dla siebie znalazł.

Organizatorzy festynu dziękują sponsorom:
– Staroście Leskiemu – Andrzejowi Olesiuk,
– Wójtowi Gminy Baligród – Robertowi Stępień,
– Dyrektorowi GOK-u w Baligrodzie – Krzysztofowi Chytła

Dzięki sponsorom możliwe było zorganizowanie tak pięknego festynu.

Czesław Gawłowski –
Prezes Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w Mchawie