Sesja Rady Gminy Baligród

W dniu 9 maja 2019 r. o godz.16:00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Baligród. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 7. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baligród
  na lata 2019-2031.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
 9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 10. Zakończenie obrad sesji.