Azymut praca

Zapraszamy do projektu osoby:

– od 30 roku życia,
– z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym lub średnim,
– bezrobotne lub bierne zawodowo,
– zamieszkujące województwo podkarpackie