Informacja

Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Baligród w 2019 r.