Bezpłatne szkolenia – Projekt Klosz Edycja 3

KLOSZ EDYCJA 3 – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców.  Bezpłatne kursy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Planujesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy?
– Powiemy, jak napisać dobry biznesplan.
Chcesz zatrudnić opiekuna dziennego do swojej placówki?
– Dowiesz się, jak to zrobić.
Chcesz zostać dziennym opiekunem?

– Poznasz wymagania i kwalifikacje, które trzeba spełnić.

Szczegóły pod adresem:
https://www.kursor.edu.pl/szkolenia/zamosc/klosz-3