Zaproszenie Str

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

Zapraszamy na spotkania informacyjne związane z organizowanym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W Gminie Baligród spotkanie odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. godz. 17:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie.