Dystrybucja węgla

Szanowni mieszkańcy

 

Wójt Gminy Baligród informuje, że trwają prace nad projektem ustawy, która stworzy ramy prawne do współpracy z gminami gotowymi dystrybuować i sprzedawać węgiel.

Węgiel będzie sprzedawany po cenach regulowanych i gwarantowanych przez rząd (limit 2 tony na jedno gospodarstwo domowe).

Cena węgla obejmie koszt zakupu + transport do wyznaczonego składu (skład będzie się znajdował w Gminie Solina w m. Myczków).

Odbiór węgla ze składu we własnym zakresie, będzie istniała możliwość odpłatnego wykorzystania pojazdu Gminy Solina o ładowności do 2,5 tony.

Celem oszacowania zapotrzebowania na węgiel osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie w godz. 8.00 – 15.00 do dnia 21.10.2022r pod nr telefonu: 13-4601344