Ratujemy Kaplicę p.w. św. Piotra i Pawła w Nowosiółkach

W dniu 26 czerwca br. zawiązał się przy Parafii Rzymskokatolickiej w Hoczwi Społeczny Komitet na rzecz renowacji Kaplicy w Nowosiółkach.
Lista członków założycieli Społecznego Komitetu obejmuje 25 niżej wymienionych osób, mieszkańców Nowosiółek, Zahoczewia, Żerdenki i Hoczwi:
Barański Zbigniew zam. Zahoczewie,
Bielanicz Jacek zam. Nowosiółki,
Bilanycz Łukasz zam. Nowosiółki,
Bober Zdzisław zam. Nowosiółki,
Czemerys Bogdan zam. Hoczew,
Dzoń-Leicht Marzena zam. Nowosiółki,
Jarema Zdzisław zam. Zahoczewie,
Kilarecki Wiesław zam. Zahoczewie,
Kłapkowska Janina zam. Nowosiółki,
Kolarz Wanda zam. Nowosiółki,
Konieczna Wiesława zam. Nowosiółki,
Kotuła Eugeniusz zam. Hoczew
Kwiek Bernadeta zam. Żerdenka,
Markuc Anna zam. Hoczew,
Mycyk Tadeusz zam. Nowosiółki,
Osękowski Mirosław zam. Nowosiółki,
Piłat Stanisław zam. Zahoczewie,
Pitycz Waldemar za. Nowosiółki,
Prach Eugeniusz zam. Zahoczewie,
Roś Stanisław zam. Nowosiółki,
Siuciak Jolanta zam. Żerdenka,
Skowroński Zbigniew zam. Zahoczewie,
Szul Eugenia zam. Nowosiółki,
Wałachowska Henryka zam. Nowosiółki,
Wanat Czesław zam. Zahoczewie.


Zadaniem powołanego Społecznego Komitetu jest aktywizacja i wsparcie wysiłków społeczności i administracji Parafii Rzymskokatolickiej w Hoczwi w zakresie uratowania tego obiektu sakralnego poprzez jego renowację i przywrócenie mu należytego stanu technicznego umożliwiającego sprawowanie tam obrzędów i kultywowanie praktyk religijnych.
Obiekt zbudowano w 1912 roku jako kaplicę grekokatolicką. Murowana świątynia powstała na planie krzyża greckiego, zwieńczona jest cebulastą kopułą krytą blachą. Po wysiedleniach ludności pochodzenia ukraińskiego, kaplicę od 1947 zaczęli użytkować katolicy. Nowosiółki nie posiadały wtedy swojego kościoła, więc wierni gromadzili się na nabożeństwach w tej małej kaplicy. Stan taki trwał do 3 sierpnia 1975r. kiedy to w ciągu jednej nocy, w środku wsi, w polu kukurydzy wzniesiony został przez mieszkańców Nowosiółek i okolicznych miejscowości drewniany kościół p.w. św. Józefa. Pogmatwana sytuacja prawno-administracyjna tego obiektu, którego nie było na mapach, a w środku kaplicy stykały się granice 3 działek różnych właścicieli
sprawiała, że świątynia ta gruntownie nieremontowana ulegała postępującej degradacji w zakresie stanu technicznego, uniemożliwiającego od kilku lat jej użytkowanie.
Po długiej batalii o uregulowanie stanu prawnego i ustanowieniu Parafii Rzymskokatolickiej w Hoczwi właścicielem wydzielonej nieruchomości, podjęto działania zmierzające do renowacji tej kaplicy. Koszt renowacji tej świątyni, który w tej chwili nie możemy dokładnie określić, szacunkowo znacznie przekracza możliwości administracji Parafii Rzymskokatolickiej w Hoczwi.
Dlatego też zwracamy się i apelujemy do wszystkich Państwa, mieszkańców naszych miejscowości i całej wspólnoty parafialnej w Hoczwi, znajomych, przyjaciół i osób które nas odwiedzały i zachowały w pamięci, turystów i wczasowiczów, miłośników Bieszczadów, historii i kultury tych terenów o darowizny finansowe poprzez wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Parafii w Hoczwi w PKO BP SA o Nr. 92 1020 2980 0000 2202 0139 6365 lub u każdego z 25 członków Społecznego Komitetu upoważnionego do inkasowania gotówki za potwierdzeniem odbioru w kwitariuszach wpłat stanowiących druki ścisłego zarachowania.
Uratujmy ten diament spośród nielicznych już pamiątek przeszłości tutejszych terenów i świadectwo trwania w wierze naszych przodków.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Kaplica_Nowosiółki 199 KB