INFORMACJA


Urząd Gminy w Baligrodzie przypomina, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, dnia 10 maja 2022 roku /wtorek/ od godz. 7.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kompletnego). Nie będą odbierane opony.
W związku z powyższym osoby, które posiadają takie odpady i sprzęt proszone są o wystawienie ich tego dnia do godz. 7.00 w następujących miejscach:
Jabłonki — Kołonice — parking przy kiosku Pana Cichockiego
Baligród — Bystre – ul. Partyzantów /plac targowy/
Stężnica – plac przy świetlicy
Mchawa — Roztoki Dolne- Kielczawa — Cisowiec – plac przy świetlicy w Mchawie
Zahoczewie — Żerdenka — parking przy cmentarzu parafialnym
Nowosiółki — plac przy Centrum Kulturalno-Oświatowym

W/w odpady odbierać będzie Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko
Proszę nie wystawiać odpadów po wyznaczonej godzinie oraz po zakończeniu załadunku.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
jpg Informacja 110 KB