Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Z przyjemnością informujemy, że w Gminie Baligród, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie uzyskała wsparcie finansowe w formie dotacji w  kwocie 4.000,00 zł. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wkładowi własnemu Gminy, który wynosi 20% kosztów realizacji zadania. Całkowity koszt realizacji zadania to 5.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia
do biblioteki szkolnej, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.

Mamy nadzieję, że zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej, przyczyni się do realizacji  celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.