Podziękowania za wsparcie zbiórki darów dla
potrzebujących z Ukrainy