Polski Ład

Wyniki naboru – Polski Ład

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. 

Wyniki pierwszego naboru wniosków dla powiatu leskiego prezentują się następująco:

Gmina Cisna Wspólna przestrzeń gospodarczo-kulturowa w Centrum Cisnej. 4 500 000 zł
Gmina Lesko Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Hoczwi od istniejącej sieci do przepompowni P4 4 655 000 zł
Gmina Solina Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Solina w celu poprawy czystości wód zbiorników: solińskiego i myczkowieckiego. 7 578 169 zł
Gmina Olszanica Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych w bieszczadzkiej Gminie Olszanica poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków. ETAP I+II 7 581 000 zł
Gmina Baligród Przebudowa wodociągu gminnego Kołonice-Bystre-Baligród wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołonice 7 600 000 zł

Gmina Baligród otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 600 000,00zł co stanowi 95% dofinansowania inwestycji pn.: Przebudowa wodociągu gminnego Kołonice-Bystre-Baligród wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołonice. która znacznie poprawi jakość dostarczanej wody dla mieszkańców Gminy Baligród.