INFORMACJA dla mieszkańców miejscowości Jabłonki, Kołonice, Bystre

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w związku z awarią rurociągu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do czasu zlokalizowania i  usunięcia awarii.