Informacja o prowadzonym naborze wniosków – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. Termin składania wniosków: od 28.11.2019 r. do 11.12.2019 r. Ogłoszenie o naborze wniosków […]

Obwieszczenie

Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U.  z 2010 r., nr 34, poz. 186 z późn. zm.), w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, REGIONALNY […]

Awaria ujęcia wody

Informujemy, że w związku z dzisiejszą awarią (06-11-2019 r.) mieszkańcy Jabłonek i Kołonic mogą mieć problemy z dostępem do wody bieżącej. Planowany czas usunięcia awarii: 06-11-2019 r. godz 19:00.

Zarządzenia Wójta Gminy Baligród

Zarządzenia Wójta Gminy Baligród z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Usuwanie folii rolniczych – Ankieta

W związku z realizacją przez Urząd Gminy Baligród projektu 2.8. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej prosimy wszystkie osoby zainteresowane usunięciem ze swojego gospodarstwa folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o wypełnienie ankiety dostępnej poniżej i dostarczeniu jej do Urzędu Gminy w jak najkrótszym czasie.

Podziękowania

W dniu dzisiejszym Urząd Gminy odwiedził Komendant Komendy Powiatowej Policji w Lesku Jacek Pączek i złożył na ręce Wójta Gminy Baligród Roberta Stępnia podziękowania za wsparcie w ufundowaniu sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Pokazy jednostek OSP w Baligrodzie

W dniu 20.10.2019 r. na stadionie sportowym w Baligrodzie odbyły się pokazy sportowo-pożarnicze. Wzięło w nich udział łącznie 8 drużyn (w tym jedna drużyna żeńska). Wśród zawodników startowały drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin wchodzących w skład obszaru działania LGD Nasze Bieszczady oraz z zaprzyjaźnionej jednostka OSP ze Słowacji. Otwarcia zawodów dokonał Robert Stępień Wójt Gminy Baligród, który powitał gości oraz wszystkich przybyłych druhów i życzył im powodzenia […]

Wizyta Wójta Gminy Baligród u Dyrektora PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie

Wójt Gminy Baligród Robert Stępień w dniu 16 października br., gościł z wizytą u Pana Krzysztofa Majcher Dyrektora PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie. Wójt złożył podziękowania Panu Dyrektorowi za ufundowanie plecaków z wyposażeniem, które zostały przekazanie uczniom pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Baligrodzie.

Internetowa giełda rolna Agro-Market24

Informujemy  o nowoczesnym portalu Agro-Market24, który umożliwia wystawianie ogłoszeń rolniczych. Internetowa giełda rolna Agro-Market24 łączy rolników, sadowników z odbiorcami produktów rolnych. Celem działania niniejszego portalu jest wspieranie producentów rolnych w sprzedaży swoich produktów w wyższych cenach, poprzez skrócenie łańcucha dystrybucji. Szeroka baza odbiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym umożliwia takie działanie. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Więcej informacji na giełda rolna Agro-Market24. Link […]