Obchody „Dnia Niepodległości” w Gminie Baligród

Obchody „Dnia Niepodległości” w Gminie Baligród odbyły się 11 listopada 2019 r. Rozpoczęły się mszą św. w intencji poległych w walkach o wolność naszej Ojczyzny, w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Baligrodzie, którą odprawił proboszcz ks. Mirosław Augustyn. W uroczystości uczestniczyły władze gminy na czele z Wójtem Gminy Baligród Robertem Stępień, oraz dyrektorzy szkół wraz z młodzieżą, Jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej Lesko, ZHP, Koło Łowieckie „Jarząbek „ […]

Poszukiwany właściciel kota

Poszukiwany jest właściciel kota. Osoba, która zna właściciela proszona jest o kontakt telefoniczny pod nr 13 468 40 77  

Komunikat

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinni uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek. Obowiązek ten, należy wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r. składając do marszałka województwa […]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zaprasza na spotkanie informacyjne związane z organizowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania  działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o prowadzonym naborze wniosków – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. Termin składania wniosków: od 28.11.2019 r. do 11.12.2019 r. Ogłoszenie o naborze wniosków […]

Obwieszczenie

Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U.  z 2010 r., nr 34, poz. 186 z późn. zm.), w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, REGIONALNY […]

Awaria ujęcia wody

Informujemy, że w związku z dzisiejszą awarią (06-11-2019 r.) mieszkańcy Jabłonek i Kołonic mogą mieć problemy z dostępem do wody bieżącej. Planowany czas usunięcia awarii: 06-11-2019 r. godz 19:00.

Zarządzenia Wójta Gminy Baligród

Zarządzenia Wójta Gminy Baligród z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Usuwanie folii rolniczych – Ankieta

W związku z realizacją przez Urząd Gminy Baligród projektu 2.8. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej prosimy wszystkie osoby zainteresowane usunięciem ze swojego gospodarstwa folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o wypełnienie ankiety dostępnej poniżej i dostarczeniu jej do Urzędu Gminy w jak najkrótszym czasie.