Zdalna Szkoła – przekazanie sprzętu

W dniu 27.04.2020 w sali narad Urzędu Gminy w Baligrodzie, Wójt Gminy Baligród Robert Stępień wręczył Dyrektorom Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród, laptopy zakupione w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic […]

Zdalna Szkoła – podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Baligród Robert Stępień podpisał umowę o powierzenie grantu nr 1334/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach umowy Gmina Baligród […]

Zdalna Szkoła

Drodzy Państwo, świeża informacja, która ukazała się 10min temu na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione Gmina Baligród otrzymała grant na zakup komputerów dla szkół w celu realizacji zdalnego nauczania. Pomimo ciężkich czasów nie pozostajemy bierni i próbujemy działać w tej nowej rzeczywistości. Pozyskana kwota grantu to 44 999,40 zł. Działanie realizowane W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: […]

Rozpoczęto montaż pierwszych instalacji OZE

Rozpoczęto montaż pierwszych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii z Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na latach 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0002/17 z dnia 27.12.2018 r. Dla przypomnienia informujemy że przedmiotem projektu jest montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka. Całkowita Wartość projektu  – 10 179 […]

Lokalny program rewitalizacji gminy Baligród na lata 2016-2023

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem wniosku „Rewitalizacja w Gminie Baligród” Urząd Gminy do 14.09.2018 r. złoży odpowiednie dokumenty, dzięki czemu możliwa będzie realizacja programu. Program ten rozłożony jest na 7 lat (2016-2023) i dotyczy nie tylko odnowy Gminy w sferze technicznej, ale także społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej. Pierwsze 2 lata przeznaczone zostały na omówienie zagadnień związanych z programem poprzez spotkania z Dyrektorem Instytutu Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. dr. […]

Broszura informacyjna dotycząca działalności inwestycyjnej Rady, Wójta i Urzędu Gminy Baligród w latach 2015-2018

Broszura informacyjna dotycząca działalności inwestycyjnej Rady, Wójta i Urzędu Gminy Baligród w latach 2015-2018.

Podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii, dla mieszkańców Gminy Baligród

Gmina Baligród w dniu dzisiejszym tj. 12.08.2019 podpisała umowę z firmą NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej , Stanisław Markiewicz, ul. Michała Mięsowicza 2, 38-400 Krosno na dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii, dla mieszkańców Gminy Baligród realizowanej w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach […]

Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin; Baligród i Wojaszówka

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na latach 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0002/17 z dnia 27.12.2018 r.   Projekt realizowany jest przez Gminę Wojaszówka w partnerstwie z Gminą Baligród. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem projektu jest montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp […]

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka

Dnia 27 grudnia 2018 Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański reprezentujący Beneficjenta i Partnera Beneficjenta Gminę Baligród podpisał umowę o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka. Całkowita wartość projektu 10 179 339,00zł, kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi 7 895 769,00zł.