Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród Rozdział I Postanowienia ogólne   1 Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród, zgodnie z wymaganiami art.4 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Rozdział II Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości   2 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie […]

Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że dnia 4 sierpnia 2020 roku /wtorek/ od godz. 7.00 odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Nie będą odbierane opony).

Informacja dla mieszkańców miejscowości Jabłonki, Kołonice, Bystre

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w związku z intensywnymi opadami deszczu dniach 20-23.07. 2020r. będą czyszczone zbiorniki na stacji uzdatniania wody w Kołonicach. W tych dniach mogą występować przerwy w dostawie wody. Dodatkowo woda będzie dochlorowana. Do czasu otrzymania wyników badań wody po czyszczeniu zbiorników Woda nie jest zdatna do spożycia Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych. O przydatności wody do spożycia mieszkańcy zostaną poinformowani. Wodę […]

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) Informacje ogólne W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę […]

Informacja – deklaracje i worki na śmieci

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego nie wydajemy worków na odpady komunalne oraz nie przyjmujemy deklaracji. Termin składania deklaracji zostaje przesunięty do czasu unormowania się sytuacji. Odpady komunalne będą odbierane przez firmę w workach zakupionych przez mieszkańców w placówkach handlowych lub w workach z logo gminy o innych kolorach niż wymagane ustawą z zachowaniem obowiązującej segregacji, (np. w czarnym lub zielonym worku można oddać wysegregowane odpady z tworzyw sztucznych […]

Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami

Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami             komunalnymi w Gminie Baligród od 01.03.2020 roku Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy z dnia 13 lutego 2020 roku zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Baligród w 2020r. świadczy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 03.12. 2019r.  

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Baligród – 2020 r.

Rejestr działalności regulowanej