Komunikat

INFORMACJA

Urząd Gminy w Baligrodzie przypomina, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, dnia 10 maja 2022 roku /wtorek/ od godz. 7.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kompletnego). Nie będą odbierane opony.W związku z powyższym osoby, które posiadają takie odpady i sprzęt proszone są o wystawienie ich tego dnia do godz. 7.00 w następujących miejscach:Jabłonki — Kołonice — parking przy kiosku Pana Cichockiego Baligród — Bystre – ul. Partyzantów /plac […]

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Baligród

W załączniku informacja ogólna dotycząca utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród za 2021 r.

Informacja

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

UWAGA! W dniu 31.01.2022 r. upływa termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży  i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.   Wójt Gminy Baligród przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2022 r. upływa termin do:  Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy W Baligrodzie ul. Plac Wolności 13 lub nadać listem w punkcie […]

Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy w Baligrodzie nr XXXIII.174.2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły w załączniku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 r.

W załączniku dostępny jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 r.

Informacja

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Baligród w 2022r. świadczy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 19.11. 2021r.

Awaria

Awaria sieci wodociągowej w Baligrodzie