Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że dnia 18 maja 2021 roku /wtorek/ od godz. 7:00 odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Nie będą odbierane opony). W związku z powyższym osoby, które posiadają takie wielkogabaryty oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny proszone są o wystawienie ich tego dnia do godz. 7.00  w następujących miejscach: Jabłonki – Kołonice – parking przy kiosku Pana Cichockiego Baligród […]

Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Szanowni Państwo, w dniu 20.04.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baligród na okres 3 lat. W związku z powyższym przypominamy, że w okresie 01.05.2021 r. – 01.05.2024r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (wg. zatwierdzonej taryfy) […]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021r.

Drodzy mieszkańcy, poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram odpadów komunalnych na rok 2021r. wraz z zasadami segregowania odpadów.

Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy nr XXV.122.2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 01 stycznia 2021 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: Za odpady zbierane w sposób selektywny: Osoby fizyczne: 24 zł od osoby Nieruchomości, na której nie mieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka za pojemnik z odpadami: o pojemności 80 l –        12.12zł o pojemności 120 […]

INFORMACJA

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Baligród w 2021r. świadczy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 20.11. 2020r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród Rozdział I Postanowienia ogólne   1 Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród, zgodnie z wymaganiami art.4 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Rozdział II Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości   2 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych […]

Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że dnia 4 sierpnia 2020 roku /wtorek/ od godz. 7.00 odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Nie będą odbierane opony).

Informacja dla mieszkańców miejscowości Jabłonki, Kołonice, Bystre

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w związku z intensywnymi opadami deszczu dniach 20-23.07. 2020r. będą czyszczone zbiorniki na stacji uzdatniania wody w Kołonicach. W tych dniach mogą występować przerwy w dostawie wody. Dodatkowo woda będzie dochlorowana. Do czasu otrzymania wyników badań wody po czyszczeniu zbiorników Woda nie jest zdatna do spożycia Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych. O przydatności wody do spożycia mieszkańcy zostaną poinformowani. Wodę […]

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) Informacje ogólne W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę […]