Wprowadzone przez Mariusz Hebda

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości BYSTRE stanowiącej własność gminy Baligród.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród Rozdział I Postanowienia ogólne   1 Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród, zgodnie z wymaganiami art.4 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Rozdział II Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości   2 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie […]

Środki pozyskane z Krajowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że otrzymał dofinasowanie z Krajowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 400 000,00 zł na „Rewitalizację Centrum Baligrodu w tym Budowa DPS dla 30 osób z wyposażeniem, Budowa budynku wielorodzinnego 13 mieszkań, budowa kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą, budowa placu targowego” oraz kwotę 540 000,00 zł na „Modernizację stacji uzdatniania wody”. Ranking został ogłoszony na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem […]

Punkt obsługi kasowej jest już czynny

Z dnie 09.11.2020 Urząd Gminy w Baligrodzie przywrócił obsługę Kasową. Strony przyjmowane są pojedynczo z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Przy wejściu do Urzędu Gminy należy zdezynfekować dłonie.

Powiat Leski w czerwonej strefie – nowe obostrzenia od 17.10.2020

Nowe powiaty w strefie czerwonej Od soboty, 17 października, poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. województwo podkarpackie: powiat brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, leski, Przemyśl oraz Rzeszów;   Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości […]

Nabór uzupełniający na ostatni wolny próżniowy zestaw solarny

Gmina Baligród informuje, że prowadzi nabór uzupełniający na ostatnią wolną instalację z projektu Odnawialnych Źródeł Energii , jest to zestawy solarny próżniowy służący do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zainteresowanych mieszkańców Gminy Baligród zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy. Opis wolnego zestawu znajduje się poniżej.