Wprowadzone przez Mariusz Hebda

Podpisanie umów w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Baligrodu

Dnia 8.01.2020 Wójt Gminy Baligród Robert Stępień oraz Skarbnik Gminy Baligród Urszula Różycka podpisali dwie umowy z firm JTB spółka z o.o., 38-311 Szymbark 434 na: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i rozbiórką części budynku” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Baligrodu” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Wnioski o przyznanie pomocy na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje że do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Ogłoszenie

W dniu 24.12.2020 Urząd Gminy w Baligrodzie będzie nieczynny. Życzymy Wesołych Świąt

projekt „Pod biało-czerwoną”

Gmina Baligród zachęca do zgłaszania i popierania inicjatywy pn. „Pod biało-czerwoną”. Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/ Głos należy oddać na stronie https://bialoczerwona.www.gov.pl/ Wyniki głosowań i aktualny ranking oddanych głosów https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/zobacz-ranking

Ogłoszenie – awaria

W dniu dzisiejszym 21.12.2020 występuje awaria sieci wodociągowej na odcinku Baligród ul. Kazimierza Wielkiego, do czasu jej usunięcia występować będą braki w dostawie wody.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości MCHAWA stanowiącej własność gminy Baligród