Wprowadzone przez

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że w dniu: 2 lipca 2020 r. (czwartek) – Baligród 3 lipca 2020 r. (piątek) – pozostałe miejscowości w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć – 1.056 zł Dochód osoby samotnej – 1.402 zł WAŻNE […]

Informacja o zdarzeniach spowodowanych intensywnymi opadami deszczu na terenie Gminy Baligród

W dniach 23 – 24 czerwca br. przez teren Gminy Baligród przeszła fala intensywnych opadów atmosferycznych, których  skutkiem były lokalne wezbrania i wylania wody z cieków wodnych przepływających przez obszar gminy. Odnotowano kilkanaście zgłoszeń o wodzie zalewającej posesje prywatne głównie w miejscowościach: Baligród, Zahoczewie, Nowosiółki, Stężnica. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego stale monitorował, analizował i prognozował rozwój zagrożeń na obszarze gminy. Monitorowano sytuację hydrometeorologiczną, […]

Uwaga przerwy w dostawie wody

      Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w związku z intensywnymi opadami deszczu od dnia 23.06.2020r. mogą występować przerwy w dostawie wody z uwagi na niewydolność urządzeń do uzdatniania wody.

Informacja

W Urzędzie Gminy Baligród obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych  Osoby wchodzące do urzędu proszone są o zastosowanie się do tego obowiązku!!!

Nabór wniosków w ramach projektu: Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Powszechny Spis Rolny

#liczysięrolnictwo W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania […]