Wprowadzone przez Mariusz Hebda

Ogłoszenie

W dniu 24.12.2020 Urząd Gminy w Baligrodzie będzie nieczynny. Życzymy Wesołych Świąt

projekt „Pod biało-czerwoną”

Gmina Baligród zachęca do zgłaszania i popierania inicjatywy pn. „Pod biało-czerwoną”. Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/ Głos należy oddać na stronie https://bialoczerwona.www.gov.pl/ Wyniki głosowań i aktualny ranking oddanych głosów https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/zobacz-ranking

Ogłoszenie – awaria

W dniu dzisiejszym 21.12.2020 występuje awaria sieci wodociągowej na odcinku Baligród ul. Kazimierza Wielkiego, do czasu jej usunięcia występować będą braki w dostawie wody.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości MCHAWA stanowiącej własność gminy Baligród

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości BYSTRE stanowiącej własność gminy Baligród.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród Rozdział I Postanowienia ogólne   1 Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród, zgodnie z wymaganiami art.4 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Rozdział II Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości   2 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych […]

Środki pozyskane z Krajowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że otrzymał dofinasowanie z Krajowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 400 000,00 zł na „Rewitalizację Centrum Baligrodu w tym Budowa DPS dla 30 osób z wyposażeniem, Budowa budynku wielorodzinnego 13 mieszkań, budowa kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą, budowa placu targowego” oraz kwotę 540 000,00 zł na „Modernizację stacji uzdatniania wody”. Ranking został ogłoszony na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem […]

Punkt obsługi kasowej jest już czynny

Z dnie 09.11.2020 Urząd Gminy w Baligrodzie przywrócił obsługę Kasową. Strony przyjmowane są pojedynczo z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Przy wejściu do Urzędu Gminy należy zdezynfekować dłonie.