Wprowadzone przez

Projekt „Maluch u siebie”

Szanowni Państwo Od 1 sierpnia 2020r. Gmina Baligród realizuje projekt „Maluch u siebie”. Dofinansowanie uzyskano w konkursie nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. W ramach projektu przewidziano następujące zadania: Adaptację pomieszczeń – adaptacja pracowni komputerowej na salę przedszkolną oraz adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę dla dzieci. Doposażenie […]

Informacja GOPS o wydawaniu żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że w dniu: 5 sierpnia 2020 r. (środa) – Baligród 6 sierpnia 2020 r. (czwartek) – pozostałe miejscowości w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność

Komunikat dotyczący wody

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych informuje iż woda z wodociągu Kołonice-Łubne zaopatrującego miejscowości Baligród, Kołonice-Łubne, Jabłonki, Bystre spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia i stwierdza jej przydatność do spożycia.

Ballada o Wołyniu

Teatr „Nie Teraz” zaprasza na spektakl „Ballada o Wołyniu”, który odbędzie się w dniu 08.08.2020 o godzinie 19:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie.

Ważna informacja dla Mieszkańców Gminy Baligród

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o rzekomej dezynfekcji Ośrodka Zdrowia w Baligrodzie i jego dwutygodniowym zamknięciu,  Urząd Gminy w Baligrodzie dementuje powyższe informacje. Jednocześnie prosi o zachowanie szczególnej ostrożności przy telefonicznych próbach wyłudzenia danych osobowych. Ośrodek Zdrowia w Baligrodzie funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 13 4684009.

Informacja dla mieszkańców miejscowości Jabłonki, Kołonice, Bystre

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w związku z intensywnymi opadami deszczu dniach 20-23.07. 2020r. będą czyszczone zbiorniki na stacji uzdatniania wody w Kołonicach. W tych dniach mogą występować przerwy w dostawie wody. Dodatkowo woda będzie dochlorowana. Do czasu otrzymania wyników badań wody po czyszczeniu zbiorników Woda nie jest zdatna do spożycia Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych. O przydatności wody do spożycia mieszkańcy zostaną poinformowani. Wodę […]