Od 16.03.2020 zamknięta obsługa klientów w Urzędzie Gminy Baligród

Szanowni Państwo!

Aktualnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne oraz zabezpieczenie funkcjonowania administracji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mieszkańców. Jednym z najważniejszych zadań służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostania w domach i ograniczenia spotkań, dużych zbiorowisk ludzi. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dlatego podjąłem decyzję, że od dnia 16  marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta obsługa klientów w Urzędzie Gminy Baligród.

Klientów Urzędu Gminy zachęcamy do kierowania swoich spraw za pośrednictwem numerów. telefonów, e-mail , pisemnie na adres: Urząd Gminy w Baligrodzie ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Poniżej podajemy dane kontaktowe na poszczególne stanowiska pracy:

 1. Wójt – 13 468 40 77
 2. Sekretarz – 13 468 40 77, tel. kom 607 288 650
 3. Sekretariat – 13 468 40 77
 4. Podatki – 13 468 40 77 wew. 1
 5. Budownictwo – 13 468 40 77 wew. 2
 6. Gospodarka komunalna i działalność gospodarcza – 13 468 40 77 wew. 3
 7. Ochrona środowiska i leśnictwo – 13 468 40 77 wew. 4, kom: 785 909 576
 8. Skarbnik – 13 468 40 77 wew. 5
 9. Księgowość – 13 468 40 77 wew. 6
 10. Gospodarka gruntami i zarządzanie kryzysowe – 13 468 40 77 wew. 7
 11. Urząd Stanu Cywilnego – 13 468 40 77 wew. 8
 12. Kasa – 13 468 40 77 wew. 9
 13. Informacja Turystyczna – 13 468 40 04, tel. kom. 530 082 087
 14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 13 460 13 44, kom: 536 492 305
 15. Gminny Ośrodek Kultury- 13 468 40 04, kom: 601 874 598
 16. Gminna Biblioteka Publiczna – 13 468 40 85
 17. Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – 13 468 40 56
 18. Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 661 255 411, 661 115 427
 19. Konserwator ujęcia wody i oczyszczalni ścieków Jabłonki 603 315 218

Płatności dokonywać na rachunek bankowy:

Płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto nr:  75 8642 1012 2003 1205 0293 0030

Pozostałe płatności na konto nr:  82 8642 1012 2003 1205 0293 0001

Sprawy, które nie wymagają osobistego przybycia do Urzędu Gminy prosimy załatwiać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Baligrodzie ul. Plac Wolności 13,
38-606 Baligród lub e-mail